Category archive

BAC

Eseuri pentru bacalaureatul la limba și literatura română

Particularități ale unui text poetic scris de Ion Barbu

"în BAC" "de POV21"

Poezia Riga Crypto și lapona Enigel scrisă de Ion Barbu face parte din etapa baladic orientală, prefigurând elemente ale ermetismului evidențiate în volumul Joc secund, scris mai târziu de poet. Opera aparține modernismului de tip ermetic datorită particularităților acestui curent, prezente la nivelul textului. O primă trăsătură a modernismului se remarcă în simbolistica personajelor. Autorul…

Citește in continuare

Ion – Construcția unui personaj

"în BAC" "de POV21"

Romanul Ion, scris de Liviu Rebreanu și publicat în anul 1920, descrie viața rurală din perioada interbelică și, totodată, veșnicul conflict între clasele sociale, ilustrat prin nedreptățile aduse țăranilor fără posibilități materiale. Ion – protagonistul operei –  este un punct de reper pentru literatura română, întrucât prin intermediul său este descrisă viața din mediul rural…

Citește in continuare

Enigma Otiliei – Construcția personajului – Otilia

"în BAC" "de POV21"

Romanul Enigma Otiliei, scris de George Călinescu și publicat în anul 1938, este al doilea roman dintre cele patru romane interbelice ale autorului. Ca teoretician, acesta respinge proustianul și pledează pentru realismul clasic, ilustrat prin romanul de tip balzacian. Personaj eponim al romanului, Otilia Mărculescu, reprezintă misterul feminității adolescentine, aceasta fiind prezentată ca o ființă…

Citește in continuare

Enigma Otiliei – Particularități ale textului narativ

"în BAC" "de POV21"

Romanul Enigma Otiliei, scris de George Călinescu și publicat în anul 1938, este al doilea roman dintre cele patru romane interbelice ale autorului. Ca teoretician, acesta respinge proustianul și pledează pentru realismul clasic, ilustrat prin romanul de tip balzacian. Universul operei, ce reușește să creeze cu fidelitate iluzia vieții, reprezintă o marcă specifică realismului. Romanul…

Citește in continuare

Enigma Otiliei – Relația dintre personaje – Felix și Otilia

"în BAC" "de POV21"

Romanul Enigma Otiliei, scris de George Călinescu și publicat în anul 1938, este al doilea roman dintre cele patru romane interbelice ale autorului. Ca teoretician, acesta respinge proustianul și pledează pentru realismul clasic, ilustrat prin romanul de tip balzacian. Relația dintre cele două personaje, Felix Sima și Otilia Mărculescu, evoluează pe tot parcursul acțiunii, luând…

Citește in continuare

Particularități ale unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi

"în BAC" "de POV21"

Poemul Flori de mucigai scris de Tudor Arghezi și publicat în anul 1931 deschide volumul cu același nume, surprinzând actul creator din perspectiva autorului, această poezie fiind considerată o artă poetică. Curentul literar în care acest text este încadrat este modernismul, mai exact, modernismul eclectic, specific operelor argheziene. Ca primă trăsătură care justifică încadrarea poeziei…

Citește in continuare

Particularități ale unui text poetic scris de Lucian Blaga

"în BAC" "de POV21"

Poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, scris de Lucian Blaga, este o artă poetică modernă, apărută în anul 1919 în care, prin mijloacele lirice, poetul vorbește despre dualitatea cunoașterii, diferențiind gândirea logică, paradisiacă de cea luciferică, specifică artiștilor. Opera aparține modernismului expresionist datorită particularităților acestui curent, care se regăsesc în text. O…

Citește in continuare

Ion – Particularități de construcție

"în BAC" "de POV21"

Romanul Ion, scris de Liviu Rebreanu și publicat în anul 1920, descrie realitatea vieții rurale din perioada interbelică, și totodată veșnicul conflict între clasele sociale, ilustrat prin nedreptățile aduse țăranilor fără posibilități materiale. Romanul Ion este un roman realist. O primă trăsătură a acestui curent, prezentă în text, o reprezintă construirea unui univers ficțional care…

Citește in continuare

Particularități ale unui text poetic scris de George Bacovia

"în BAC" "de POV21"

Poemul Plumb scris de George Bacovia și apărut în anul 1916, în volumul său de debut, este considerat o operă reprezentativă a simbolismului românesc și a scrierilor ulterioare ale autorului. Această poezie poate fi încadrată în curentul simbolist, prezentând fidel trăsături specifice ale acestuia. O primă astfel de trăsătură este utilizarea tehnicii simbolului. Astfel, remarcăm…

Citește in continuare

Particularități ale unui text poetic aparținând lui Mihai Eminescu

"în BAC/De citit" "de POV21"

Poemul Floare albastră scris de Mihai Eminescu apare în prima etapă de creație, în anul 1873, prefigurând prin tematică și viziune poemul Luceafărul. Poezia se încadrează în romantism, prezentând la nivelul textului particularități specifice. O primă trăsătură care justifică încadrarea poemului în romantism este amestecul de genuri literare. Prefigurând problematica din poemul Luceafărul, poezia Floare…

Citește in continuare

Du-te la Sus