Școlile

Programele pentru Evaluarea Națională 2022 la Limba și literatura Română, Matematică și Limba Maternă sunt aceleași ca și anul trecut, iar, conform calendarului oficial al examenului, elevii vor susține probe scrise în perioada 14-17 iunie.

Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele acceptate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021.

Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 3 iunie, iar înscrierea candidaților se face, în mod direct, prin intermediul secretariatelor în perioada 30 mai – 3 iunie.

Calendarul probelor și rezultatelor de la Evaluarea Națională 2022 arată astfel:

  • 30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la evaluarea națională
  • 3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 14 iunie 2022 Limba și literatura română — probă scrisă
  • 16 iunie 2022 Matematica — probă scrisă
  • 17 iunie 2022 Limba și literatura maternă — probă scrisă
  • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
  • 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor
  • 30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Programa la Limba şi literatura română pentru Evaluarea națională 2022 se află aici.

Programa la Matematică pentru Evaluarea națională 2022 aici.

Programa pentru Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară pentru Evaluarea națională 2022 aici.

Programa pentru Limba şi literatura maghiară maternă pentru Evaluarea națională 2022 aici.

Modul de organizare (metodologia) al concursului este reglementat prin ordinul nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022 şi se poate vizualiza aici.