tezele
Sursă foto: Unsplash

Potrivit listei publicate de Ministerul Educației, elevii claselor V-VIII susțin două teze, cea la Limba și literatura română și cea la Matematică. În rândul elevilor de liceu, tezele diferă în funcție de profil și filieră.

După cum a stabilit ministerul, în primul semestru, tezele vor fi programate începând, de regulă, cu data de 6 decembrie 2021, așadar, în funcție de situația epidemiologică a fiecărei unități de învățământ și a fiecărei clase, prin intermediul consiliului de administrației se stabilește calendarul desfășurării tezelor până la sfârșitul fiecărui semestru al anului 2021-2022.

În cazul unităților de învățământ și a claselor de nivel gimnazial, liceal și profesoral cu predare în limbile minorităților naționale, se susține, pe lângă lucrările scrise menționate, și o alta la limba și literatura maternă, nemaicontând nivelul, filiera, profilul, specializarea, anul de studiu și forma de școlarizare.

Atât la clasele gimnaziale a VII-a și a VIII-a, cât și cele liceale cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv/biling, se va susține, de asemenea, o lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă.

De amintit este faptul că opțiunile elevilor rămân valabile pe tot parcursul anului școlar, în cazurile în care aceștia au oportunitatea de a alege disciplina la care vor susține teza

În cazul unităţilor de învăţământ care utilizează curriculumul învăţământului special, elevii susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a, mai puțin cei cu deficiențe grave/profunde/asociate, inclusiv surdocecitate, al căror progres se evaluează prin calificative, iar învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă sau curriculumul şcolii de masă adaptat, asigurând aceleași finalități ca învățământul de masă, se susţin tezele prevăzute  pentru învăţământul de masă.

Lista integrală publicată de Ministerul Educației se află aici.