România

Educația este domeniul de studiu unde proporția femeilor în totalul absolvenților de studii doctorale este cea mai ridicată, în România, potrivit unui nou raport al Comisiei Europene.

Acesta indică o scădere accelerată a numărului de absolvenți de astfel de studii, la nivel național, dar o creștere a ponderii femeilor în rândul acestora, în mai multe sectoare.

La nivel european, arată raportul citat, numărul studentelor și absolventelor a crescut constant în ultimii ani, la nivel de studii de licență, master și doctorat, dar femeile rămân reprezentate insuficient în carierele de cercetare și inovare.

 • Documentul apare pe fondul unui nivel sporit de interes al forurilor europene – Comisie, Parlamentul European – pentru chestiunea egalității de gen în domeniul educației și cercetării.
 • Raportul “She Figures 2021” monitorizează progresul către egalitate de gen în învățământ superior, cercetare și inovare, în Uniunea Europeană și țări partenere.

Potrivit analizei citate, femeile reprezintă 77,42% dintre totalul absolvenților de studii doctorale în domeniul educației, în România, conform datelor aferente anului 2018. Procentul este mult mai mare decât media europeană pentru acest domeniu (66,64%).

Totodată, el este mult superior procentului de femei care, la nivel național, au absolvit studii doctorale în alte domenii, precum:

 • Arte (60,1% din total)
 • Științe sociale, jurnalism și informații (57,99%)
 • Afaceri, administrație și drept (62,61%)
 • Științele naturii, matematică și statistică (58,71%)
 • Tehnologia Informației și Comunicații (42,62%)
 • Inginerie, producție și construcții (35,28%)
 • Agricultură, silvicultură, medicină veterinară (55%)
 • Sănătate (56,41%)
 • Servicii (26,58%)

De notat că, în România, procentul femeilor din totalul celor care au absolvit studii doctorale este cu 10-20 de puncte mai mare decât media europeană inclusiv în domenii unde cel al bărbaților este majoritar – IT, Inginerie, Servicii.

La nivel național, procentul femeilor în totalul absolvenților de studii graduale a crescut, în perioada 2015-2018, la: biologie și științe conexe, fizică, matematică, IT&C, arhitectură.

Același studiu indică, însă, o scădere accelerată a numărului de absolvenți de studii doctorale, în România, în perioada 2013-2018, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Astfel, dacă în România se înregistrau, în 2013, 2.808 femei și 2.562 de bărbați absolvenți de astfel de studii, în 2018, după o perioadă de scădere constantă, au absolvit studii doctorale 980 de femei și 863 de bărbați, conform datelor din raportul Comisiei Europene, care se bazează pe raportări Eurostat.

Studiul poate fi consultat integral aici.

Context: Raportul „She Figures 2021” apare o dată la trei ani, începând din 2003.

Ultima ediție a fost publicată în contextul în care egalitatea de gen este unul dintre obiectivele stabilite de Comisie, în 2020, pentru Zona Europeană a Cercetării, dar a fost introdusă și ca referință pentru Orizont Europa, inclusiv ca un criteriu de eligibilitate, prin planuri referitoare la egalitate de gen, pentru finanțare europeană prin acest program.

Reducerea diferențelor de gen la nivelul educației, dar și în sectoarele cultură, media și sport a făcut, în urmă cu câteva săptămâni, și obiectul unor schimburi de informații și opinii între Comisia Europeană și comisia de profil din Parlamentul European. Comisia din forul legislativ și-a exprimat în mod aparte interesul pentru măsuri de reducere a diferențelor de gen în sectoarele STE(A)M și IT&C, pe lângă altele referitoare la cariera artistică, de media, sportivă.

Proiectul „The European Parliament: leadership during historical change” este finanțat de Parlamentul European prin DG Communication. Edupedu.ro este singura responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate reprezenta poziția Parlamentului European.