proba scrisă

Vineri, 15 octombrie, a avut loc proba scrisă a concursului național pentru directori și directori adjuncți de școli. Subiectele au avut 50 de itemi de tip grilă, candidații având 120 de minute la dispoziție pentru a le rezolva. Fiecare item are 4 variante de răspuns, dar doar o variantă este cea corectă, potrivit procedurii trimise de Ministerul Educației inspectoratelor școlare. 

Intrarea candidaților 

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00 și durează două ore. Candidații au fost repartizați în săli în ordine alfabetică de către coordonatorul centrului special. Accesul candidaților în săli s-a făcut în intervalul orar 9:00-9:30. 

Membrii comisiei de evaluare a probei scrise și persoanele desemnate ca observator s-au prezentat la centrele speciale la 11:30. În toate centrele au fost amenajate spații/ săli corespunzătoare pentru primirea acestora. 

Desfășurarea probei scrise 

Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le-a fost interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. 

Candidaților le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată fraudă sau tentativă de fraudă. În acest caz, pedeapsa este eliminarea candidatului din concurs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate (8 ani). 

Fiecărui candidat i-a fost distribuită o singură foaie tipizată (foaie de concurs). Foile de concurs rămase nerepartizate s-au utilizat, în timpul probei, de către candidații care solicită înlocuirea acestora. 

Înainte de distribuirea în sală a testului standardizat, candidații și supraveghetorii, inclusiv responsabilul de sală, au completat informațiile din chenarul existent pe pagina a treia a foii de concurs. Pagina respectivă nu se sigilează sau secretizează. 

După preluarea, de către persoana autorizată, a arhivei care conține testul standardizat, coordonatorul centrului special asigură multiplicarea foilor conținând itemi prin care să evalueze capacitățile cognitive și competențele de management și leadership în număr egal cu numărul candidaților repartizați pentru susținerea probei scrise în centrul special respectiv. 

Pentru fiecare sală de concurs a fost pregătit un plic în care s-a introdus un număr de teste egal cu numărul candidaților din sala respectivă. Acel plic a fost sigilat și ștampilat pe zona de lipire cu ștampila „Concurs 2021”. 

Candidații care nu au fost prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte au pierdut dreptul de a participa la concurs. 

Modelul de foaie de concurs a fost următorul:

Câțiva dintre itemi au fost:

“Subtest Analogii A

Instrucțiuni: În ceea ce urmează, veți vedea o pereche de cuvinte. Trebuie să vă hotărâți prin ce se aseamănă ele și să marcați răspunsul care descrie cel mai bine modul în care ele se aseamănă.
Exemplu: 0. Prin ce se aseamănă cuțitul și lingura?
a. au forme diferite
b. cuțitul este mai periculos decât lingura
c. amândouă cântăresc mai puțin de un kilogram
d. amândouă sunt folosite pentru a mâncaRăspunsul corect este „d”. Răspunsurile „a” și „b” nu reprezintă asemănări. Răspunsul „c” este adevărat, dar nu este cea mai importantă asemănare dintre cuțit și lingură.

1. Prin ce se aseamănă învățătorul și profesorul?

 • a. unul este mai puțin pregătit decât celălalt
 • b. amândoi au absolvit studii superioare
 • c. amândoi aparțin unei instituții de învățământ
 • d. amândoi susțin ore de curs în fața elevilor

2. Prin ce se aseamănă catalogul și carnetul de note?

 • a. amândouă arată situația școlară a elevului
 • b. în amândouă se scrie cu pixul
 • c. unul e comun, celălalt e personal
 • d. amândouă sunt folosite în mediul academic

3. Prin ce se aseamănă manualul și culegerea?

 • a. amândouă conțin exerciții
 • b. amândouă se pot răsfoi
 • c. amândouă sunt structurate pe capitole
 • d. amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev

Subtest Itemi Situaționali – Leadership

Instrucțiuni: În acest set de sarcini veți primi un scenariu de muncă, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un număr de posibile comportamente pe care le puteți manifesta în acea situație. E posibil să vi se pară adecvate mai multe comportamente, însă va trebui să alegeți o singură alternativă, anume acea decizie care este cea mai adecvată în acea situație.

25. Dacă doi sau mai mulți dintre colegii dvs. din școală se ceartă, care e decizia cea mai adecvată?

 • a. Nu vă este teamă să le spuneți că greșesc.
 • b. Țineți partea persoanei a cărei opinie o împărtășiți.
 • c. Încercați să evitați implicarea în acest conflict.
 • d. Încercați să rezolvați problema care cauzează conflictul lor.

26. Ați fost angajat recent pe un post nou într-o școală nouă. Predecesorul dvs., Izabela, și-a dat demisia fără preaviz, lăsând dezordine în documente și un proiect mare nefinalizat. Noul dvs. director v-a solicitat să luați o decizie cu privire la continuarea sau abandonarea proiectului. Care e decizia cea mai adecvată?

 • a. Decideți evident să mergeți înainte și să finalizați proiectul astfel încât să lăsați o primă impresie bună.
 • b. Îi spuneți că nu dispuneți de informațiile necesare pentru a lua o astfel de decizie.
 • c. Abandonați proiectul deoarece Izabela, fiind în căutarea unui loc de muncă, sigur nu a făcut o treabă de calitate.
 • d. Solicitați acces la fișierele Izabelei pentru a afla mai multe despre proiect înainte să luați o decizie.

27. Echipa dvs. a depășit recent un termen limită într-un proiect pentru școală din cauza faptului că un membru al echipei, Elena, și-a realizat greșit sarcina. În consecință, munca ei a trebuit refăcută. Care e decizia cea mai adecvată?

 • a. O rugați pe Elena să vorbească cu directorul școlii și să își recunoască eroarea, astfel încât să nu aibă probleme întreaga echipă.
 • b. Îi spuneți directorului dvs. că Elena a fost responsabilă pentru depășirea termenului limită.
 • c. Faceți în așa fel încât întreaga echipă să îi amintească Elenei constant că a greșit și de ce este important ca fiecare persoană să-și facă treaba.
 • d. Faceți în așa fel încât întreaga echipă să-și redistribuie sarcinile, astfel încât Elena să nu mai fie nevoită să realizeze acest tip de sarcină.

28. Vă petreceți pauzele în fiecare zi în cancelarie cu colegii din școală. Într-una din zile începeți să discutați cu o colegă, Ioana, despre politică, iar conversația generează o dispută serioasă din cauza opiniilor divergente. Următoarea zi aveți cu Ioana o dispută similară. Care e decizia cea mai adecvată?

 • a. Nu mai discutați deloc cu Ioana ca să evitați disputele ulterioare.
 • b. Transformați evitarea temelor sensibile cu colegii într-o abordare personală și în general nu mai discutați cu nimeni la școală astfel de teme.
 • c. Evitați să petreceți timp în cancelarie în timpul pauzei.
 • d. Continuați să vă angajați în discuții cu Ioana, dar pe alte teme.

29. În fiecare zi când plecați de la muncă, observați că Traian lasă în mod sistematic documente pe biroul lui, expunând astfel informații confidențiale ale școlii. Traian lucrează pe o altă tură, astfel nu vă intersectați niciodată cu el la birou. Care e decizia cea mai adecvată?

 • a. Îi transmiteți cumva un mesaj cu recomandarea să-și țină documentele într-un loc sigur.
 • b. Vă asigurați că dvs. nu lăsați documente confidențiale pe biroul dvs. – e treaba lui Traian ce face cu documentele lui.
 • c. Faceți în așa fel încât să creadă că cineva a furat documentele, ca să-i dați o lecție.
 • d. Rupeți imediat documentele vizibile care conțin informații confidențiale.

30. O componentă a proiectului la care lucrați necesită folosirea unui software nou, în utilizarea căruia dvs. nu aveți deloc experiență. Laura, o colegă, știe să utilizeze software-ul foarte bine. Cealaltă componentă a proiectului implică activități de interacțiune cu părinții elevilor școlii, pe care le-ați mai efectuat anterior. Ar trebui ca o singură persoană să lucreze la acest proiect. Care e decizia cea mai adecvată?

 • a. Pentru că nu vreți să pierdeți această oportunitate, vă oferiți să acoperiți activitățile de interacțiune cu părinții elevilor școlii, chiar dacă proiectul va fi încetinit dacă lucrează două persoane pe componente diferite.
 • b. O rugați pe Laura să fie responsabilă cu utilizarea software-ului în acest proiect și, ulterior, să vă învețe și pe dvs. să-l utilizați.
 • c. Vă oferiți să utilizați software-ul ca să-l puteți învăța, dar numai dacă orele suplimentare astfel consumate vă sunt compensate cumva de director.
 • d. Îi cereți directorului să vă facă responsabil(ă) de activitățile de interacțiune cu părinții elevilor școlii din toate proiectele și să nu vă mai dea pe viitor proiecte care presupun lucruri pe care nu știți să le faceți.

După finalizarea rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală pe baza unui borderou tipizat. După ce se semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în vederea participării la etapa de evaluare a testului. 

Cum se face evaluarea probei scrise 

La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat a predat testul și foaia de concurs responsabilului de sală, a semnat borderoul de primire predare-primire a testelor și a rămas în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia. 

Comisiile au evaluat testul standardizat în prezența candidatului și a doi martori aleși dintre candidații din sală și au consemnat punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs fără a face însemnări sau notări pe acesta sau pe lucrare. 

Evaluarea s-a realizat în sălile în care candidații au susținut proba scrisă, prin deplasarea în serile respective a membrilor comisiilor de evaluare și, după caz, a observatorilor. Camerele de supraveghere audio-video au înregistrat toată activitatea de evaluare. 

Etapele activității de evaluare au fost următoarele: 

 1. Se suprapune, de către unul dintre cei doi membri ai comisiei de evaluare, șablonul de evaluare peste foaia de răspuns. 
 2. Se compară, pentru fiecare item, răspunsul furnizat de candidat cu răspunsul corect. 
 3. Dacă răspunsul furnizat de candidat coincide cu răspunsul corect, se acordă punctajul maxim pentru itemul respectiv. 
 4. În procesul de evaluare se acordă sau punctaj maxim pe item sau zero puncte, fiind interzis să se acorde punctaj intermediare. 
 5. Se acordă zero puncte pentru un item în următoarele situații: 
 • răspunsul furnizat candidat nu este identic cu răspunsul corect; 
 • candidatul nu a marcat niciun răspuns corect; 
 • candidatul a marcat mai mult de un răspuns ca fiind corect. 

6. Se însumează toate punctajele acordate de un evaluator fiecărui tem și rezultă punctajul total al testului. 

7. Punctajul total al testului se împarte la 10 și rezultă nota pe test. 

După consemnarea notelor, respectiv a mediei, borderoul s-a semnat de către candidat, de către cei doi martori și, după caz, de observatorii prezenți.  

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise a verificat punctajul total, nota acordată de fiecare evaluator și faptul că nu au existat diferențe între notele acordate de cei doi evaluatori și a semnat borderoul centralizator. 

Candidații care au semnat și predat testul, dar nu s-au prezentat la etapa de evaluare nu au fost punctați. 

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise și coordonatorul centrului special au asigurat la finalul zilei de concurs centralizarea rezultatelor.  

Fiecărui candidat i s-a acordat, după caz, mențiunea admis/ respins/ neprezentat/ retras/ eliminat/ absent la evaluare. 

Aici găsiți varianta subiectului pentru concurs, iar aici șablonul cu răspunsuri.