Puțin peste 2,9 milioane de elevi au început luni școala. Numărul lor a scăzut cu aproape 1 milion în ultimii 18 ani, conform datelor publicate de Ministerul Educației. Așadar în acest an școlar avem cel mai mic număr al elevilor din 2003 până acum.

Vorbim despre 2.918.264 persoane, iar scăderea este de 929.184 de elevi între acești doi ani– 2021 și 2003. Cauzele sunt declinul demografic și migrația care au provocat această scădere, fiind echivalentul dispariției a 37.167 de clase sau grupe de câte 25 de elevi/copii în această perioadă de 18 ani.

Este o scădere cu 24% a populației școlare în perioada analizată. Este vizibilă, în ultimii ani, reducerea efectivelor de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar.

Populația școlară înseamnă totalul copiilor, elevilor şi studenţilor cuprinşi în procesul de instruire şi educare dintr-un an şcolar/universitar din cadrul educaţiei formale, indiferent de formele de învăţământ pe care le frecventează (cu frecvență, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), de programul de studii şi de vârstă.

Pe toată această perioadă, sistemul de învățământ a pierdut aproape 50.000 de profesori, iar conform ministerului Educației, în anul școlar 2003-2004 erau 251.135 de cadre didactice în toate ciclurile de învățământ (preşcolar, primar de masă, învățământ special, gimnazial, liceal, profesional/SAM și postliceal).

În anul școlar încheiat, 2020-2021 erau 201.612 profesori angajați, pe toate ciclurile, indiferent de forma de organizare, proprietate publică sau privată

Însă, pe de altă parte datele Institutului Național de Statistică arată faptul că în anul şcolar 2020-2021, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 209.572 persoane, iar acest lucru însemnând 15 elevi la un cadru didactic.

Personalul didactic reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţământ (cu norma întreagă şi cu norma parţială), care predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire. Cadrul didactic se înregistrează o singură dată, numai la unitatea şcolară la care are funcţia de bază. Personalul didactic din învăţământul antepreşcolar (educator-puericultor) este definit în conformitate cu prevederile HG nr. 1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară.