Titularizare 2021
Titularizare 2021

Titularizare 2021: În cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar (sesiunea 2021) s-au înscris 34.120 de candidați, astăzi, 21 iulie, susținând proba scrisă.

Anul acesta, rata de promovare înregistrată după desfășurarea probei scrise a examenului național de definitivat este de 72,90%, cu peste 3,5 procente mai ridicată decât anul trecut, vorbindu-se despre note mai mari sau egale cu 8.

Declarați promovați înainte de soluționarea contestațiilor, a fost un număr de 5.782 de candidați cu medii între 8 și 10, potrivit comunicatului Ministerului Educației.

Astfel, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum 8, „calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.”

Prezenți la proba scrisă de astăzi au fost 8.300 de candidați, adică un procent de 95,8%, dintre ei, retrăgându-se 366 de candidați, iar un altul fiind eliminat pentru fraudă. Așadar, lucrările a doi candidați au fost anulate în centrele de evaluare.

Potrivit ministerului, „din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.156 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 187 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 701 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 3.232 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 543 de candidați.”

Contestațiile vor putea fi depuse la centrele de examen în zilele de miercuri (21 iulie) și joi (22 iulie). Rezultatele finale vor fi publicate pe data de 28 iulie, în centrele de examen.

„Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare”, a mai spus Ministerul Educației în comunicat.