feedback

Potrivit noului Ordin de Ministru, elevii vor avea dreptul de a-și reclama profesorii dacă aceștia nu respectă metodologia colectării feedback-ului.

Metodologia colectării formularelor pentru feedback-ul elevilor a fost publicată prin Ordin de Ministru. Aceasta conține o sumedenie de măsuri pentru a proteja elevii, indiferent de feedback-ul pe care aceștia îl dau în privința profesorilor.

Mai mult decât atât, le oferă elevilor posibilitatea de a reclama profesorii care nu respectă Metodologia de colectarea a feedback-ului, sau fac abuzuri ori presiuni asupra elevilor.

Iată cum definește Metodologia feedback-ul elevului:

„Feedback-ul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și despre relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecăți de valoare, este specific activității didactice fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.”

Scopul feedback-ului elevului, așa cum e definit în Metodologie:

„Scopul colectării feedback-ului este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional inclusiv și de calitate, centrat pe elev.” „Permite aprecierea de către cadrele didactice, a calității procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari ai educației.”

Directorul sau Profesorul care colectează feedback-ul elevului, poate adăuga completări în formularul acestuia: „Fișa poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită feedback-ul sau de către conducerea unității de învățământ”, potrivit metodologiei oficiale.

Evaluarea profesorilor de către elevi se va face numai după ce aceștia au mediile încheiate! Feedback-ul se acordă la finalul fiecărui semestru, potrivit actului normativ, „dar numai după încheierea situației școlare.” Tot în document se menționează că profesorii și învățătorii pot cere feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, dar „prin aplicarea altor instrumente”. 

Feedback-ul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevi înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.

Protejarea elevilor

Elevii acordă feedback-ul anonim și doar dacă vor, pentru că pentru ei această procedură este opțională. Feedback-ul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare-evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de către cadrul didactic, se arată în actul normativ.

Ce se întâmplă cu aceste evaluări – fiecare școală în parte decide! „În baza principiilor descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiari acestea, respectării dreptului la opinie al elevilor, ca beneficiari direcți ai sistemului de învățământ, menționate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează, prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, modalitățile de valorificarea rezultatelor obținute prin colectarea de la elevi a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces”

Cum se face evaluarea profesorilor de către elevi:

  1. Profesorul sau dirigintele notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua sau zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă.
  2. Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, fie în format fizic.
  3. Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora.

Analiza rezultatelor – ce se întâmplă după colectarea feedback-ului elevilor?

Fiecare profesor analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate prin procesare automată a răspunsurilor. La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirea aspectului problematice semnalate de elevi și a promovării aspectelor pozitive identificate, potrivit procedurii.

Este interzisă solicitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate, se mai arată în metodologie.

Elevii își pot reclama profesorii:

„Este interzisă constrângerea sau sancționare a elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia. Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ, monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.

Orice elev poate sesiza neregulile apărute în cadrul procesului de colectarea feedback-ului semestrial, fie consiliilor elevilor, conform procedurilor proprii, fie conducerii unității de învățământ”, se încheie actul normativ.

Formularul prin care elevii fac evaluarea profesorilor poate fi găsit aici.