concurs național

Cadrele didactice care susțin anul acesta concursul național de Titularizare vor întâmpina probleme în urma hotărârii de guvern prin intermediul căruia starea de alerta va fi prelungită pentru încă o lună începând cu data de 13 mai.

Concret, dacă starea de alertă continuă până pe 12 iunie 2021, în această perioadă, conform Articolului 80 din secţiunea a 7-a – „Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”, se suspendă susținerea inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice.

„(1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul național constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 42 alin. (1)din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 70/2020.

(2) În condiţiile alin. (1) se suspendă susținerea inspecţiilor specialela clasă şi a probelor practice, cu excepția celei evaluate în conformitate cu prevederile punctului A al anexei nr. 4, aplicarea prevederilor art. 64 alin. (4)-(6), art. 67 alin. (5),(12)şi (16), art. 68 alin. (6)-(8), precum şi a anexelor 5-12 la prezenta Metodologie” 

Anexa 4 este următoarea:

DOSAR Titularizare – Fișa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2021 a fost publicată. Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală nu mai sunt necesare

Proba scrisă a concursului național de angajare în învățământ, Titularizare 2021 este programată să aibă loc pe 21 iulie 2021, la o săptămână după examenul de Definitivat 2021, programat pe 14 iulie.

Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere are loc în perioada: 11-17 mai 2021, potrivit calendarului. Pentru programul de înregistrare sau depunere verificați site-ul inspectoratului școlar județean.

Documentele esențiale pentru dosar pot fi descărcate de aici.

De asemenea discuțiiutile profesorilor și informații practice despre concursul de Titularizare 2021 găsiți pe Grupul de Facebook administrat de profesorul Adi Pintilie – Titularizare&Definitivat2021&Învățământ preuniversitar