Începând cu 28 decembrie 2018, polițiștii pot emite ordine provizorii de protecție pentru victimele cazurilor de violență domestică, pe o perioadă de 5 zile.

Noua lege le permite polițiștilor să-i scoată imediat din casă pe agresori, chiar dacă aceștia sunt proprietarii locuinței. Agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să îşi poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate.

După evacuarea agresorului, acesta este obligat sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere și să păstreze o distanţă minimă determinată faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate.

Poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.