evalua profesorii printr-un feedback

Elevii vor avea posibilitatea de a evalua profesorii printr-un feedback anonim, dar și prin note de la 1 la 10. Evaluarea acestora se va face printr-un chestionar completat de către toți elevii, la finalul fiecărui semestru, care conține întrebări despre cum este atmosfera de la clasă, ritmul de parcurgere al materiei sau utilizarea metodelor inovative de predare.

Potrivit informațiilor, acest proiect face parte dintr-o metodologie aflată în lucru la Ministerul Educației, iar subiectul a fost anunțat în weekend chiar de catre secretarul de stat, Radu Szekely.

Anul trecut, Consiliul Național al Elevilor a venit cu un draft al chestionarului de evaluare a profesorului, draft care este în prezent discutat și modificat la nivelul Ministerului Educației și al partenerilor sociali, a explicat Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor.

„Chestionarul va fi unul anonim și va putea fi completat de elevii de la gimnaziu și liceu. Întrebările de la care am pornit privesc siguranța elevilor la clasă, dacă ei consideră că profesorul este un model de urmat, care este atmosfera de la ore, dacă profesorul se încadrează cu materia la timp, dacă are abilități digitale. Nu am pornit cu obiectivul de a introduce sancțiuni pentru profesori, chestionarul este doar un instrument orientativ. Mai întâi să vedem cum funcționează și după aceea putem gândi metode de sancționare dacă sunt semnalate abateri grave de comportament, spre exemplu. Noi am propus să fie aplicat până la finalul acestui an școlar la nivel național, nu doar în școli pillot. Chestionarul este în lucru acum, am mai simplifac din formulări și am mai adăugat câteva întrebări”, a declarat Rareș Voicu.

Întrebările din draftul de chestionar sunt structurate pe trei teme, după cum se poate observa și în formularul publicat la finalul articolului: Calitatea actului educațional și a evaluării elevilor, relația profesor-elev și elev-profesor, atmosfera la oră și conduita profesorului.

Întâi de toate, pe formular apare fundamentarea juridică a chestionarului: „În temeiul art.7, lit. aa) din Statutul Elevului, adoptat la data de 10.08.2016, și intrat în vigoare în Monitorul Oficial al României, partea I, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform articolului 80, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, privind” dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe de feedback anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

Mai apoi pe fișă urmează câteva recomandări pentru elevii care o completează:

  • Recomandăm ca evaluarea să fie obiectivă, limbajul decent, concret, coerent, opiniile expuse justificate;
  • Scopul acestei evaluări este de a ajuta cadrele didactice la îmbunătățirea calității
    actului didactic prestat;
  • Pentru unele întrebări (cele marcate cu *), este nevoie să acordați și câte o notă (de la
    1 la 10, 1 fiind minim, iar 10 maxim);
  • Această fișă este anonimă.

Punctul I este despre calitatea actului educațional și a evaluării elevilor.

Punctul II este despre relația profesor-elev/elev-profesor, atmosfera la oră.

Punctul III este despre conduita profesorului.

Iar puntul IV este pentru eventuale mențiuni.