Potrivit unor reglementări, procesul de înființare a unei companii va fi mai ușor, având în vedere că a fost eliminată obligativitatea capitalului social de 200 lei, începând cu 5 noiembrie.

Prin Legea 223/200 s-a eliminat obligativitatea capitalului social de 200 lei, la constituirea unei companii cu răspundere limitată (SRL).

Cu toate acestea, Oficiul Național al Registrului Comerțului atrage atenția privind capitalul social al unui SRL care nu poate fi mai mic de un leu, având în vedere că acesta se divide în părţi sociale egale.

La înmatricularea unei societăți (precum SRL) a fost eliminată și obligația de a dovedi efectuarea vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.

De asemenea, înmatricularea societății sau schimbarea sediului social nu mai este condiționată de înregistrarea, în prealabil, la unitățile teritoriale ANAF, a documentului care afirmă dreptul de folosință.

Totodată, formalitățile privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societății, au fost simplificate.

Așadar, înregistrarea în registrul comerţului a transmiterii dreptului de proprietate asupra părţilor sociale către persoane din afara societăţii se face într-o singură etapă, prin utilizarea cererii de înregistrare. Este eliminată etapa depunerii hotărârii adunării generale.