spor de risc
spor de risc

Partidul Social Democrat (PSD) a inițiat un proiect de lege prin care profesorii, dar și personalul didactic auxiliar și nedidactic, din învățământul de stat preuniversitar și universitar, vor primi un spor de risc pentru munca prestată în perioada pandemiei. Cuantumul este în valoarea de 1.500, respectiv 2.000 de lei.

Camera Deputaților a adoptat marți acest proiect cu 158 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 77 abţineri. În acest caz, Camera Deputaților este forul decizional.

Inițial, proiectul prevedea acordarea stimulentului doar în cazul învățământului de stat. Senatul României, fiind prima cameră ce a votat acest proiect, au stabilit luna trecută ca măsura să se aplice și celor din învățământul particular. Stimulentul de risc se poate suporta şi din finanţarea asigurată de stat, potrivit legii, în baza costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, potrivit unui alt amendament.

Dacă legea va fi aprobată de Președintele României, Klaus Werner Iohannis, profesorii vor primi de luna viitoare acest stimulent. Acesta a spus că va solicita guvernului să verifice dacă sunt fonduri pentru stimulentele pentru cadrele didactice.

„Începând cu anul şcolar/universitar 2020/2021, pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă instituite ca urmare a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, beneficiază de un stimulent de risc după cum urmează: a) în cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru personalul didactic; b) în cuantum de 1.500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. Stimulentul de risc se acordă pe durata desfăşurării cursurilor aferente anului şcolar /universitar pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă, proporţional cu timpul în care persoanele din categoriile prevăzute îşi desfăşoară fizic activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ în prezenţa antepreşcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor/ studenţilor”, prevede proiectul de lege.

Conducătorul unității de învățământ este responsabil pentru întocmirea listei cu beneficiarii stimulentului de risc. Lista se stabilește lunar, prin decizie a directorului unității de învățământ. Acesta are obligația de a comunica această listă către inspectoratul școlar.

Acest stimulent de risc prevăzut de acest proiect de lege nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un alt amendament.

A fost eliminată prevederea conform căreia, „în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite normele de aplicare a prezentei legi”, pe motiv că „nu sunt necesare norme metodologice având în vedere detalierea din amendamentele propuse”.