orele online
orele online

Regulile pentru predarea online au fost publicate. Ministerul Educației a emis un ordin, vineri seara, în Monitorul oficial, la mai puțin de trei zile până la începerea școlii. În acest act se menționează că: profesorii nu vor mai cere acordul părinților atunci când pun note; elevii nu vor avea voie să înregistreze cursurile predate online; se vor pune abssențe pentru neprezentarea la orele online, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori, conform edupedu.

Cine participă la aceste online și ce rol are fiecare participant?

Profesorii, elevii, dar și părinții, dacă elevii sunt minori, vor fi participanți la orele online.

„Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au următoarele obligații:

 • răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 • de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date”, conform documentului.

Ministerul Educației a comunicat și faptul că temele date elevilor trebuie să fie creative, să nu consume prea mult timp și să nu obosească elevul.

Profesorii pot pune note fără acordul părinților.

Spre deosebire de comunicatele din primăvară, acum profesorii vor putea pune note sau să dea calificative elevilor fără să aibă acordul cuiva.

 

Părinții au urmatoarele atribuții:

 1.  Ei vor asigura participarea copiilor la activitățle didactice organizate online. Aceștia trebuie să creeze un mediu propice pentru desfășurarea activităților. Tot documentul mai spune că părinții trebuie să aibă un comportament pozitiv și trebuie să aprecieze progresul înregistrat de preșcolar/elev;
 2. vor menține comunicarea cu dirigintele/învățătorul și celelalte cadre didactice;
 3. dacă este cazul, vor sprijini preșcolarul/elevul în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, la timpul potrivit;
 4. vor transmite feedback referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare – învățare – evaluare;

Care este rolul școlii în această poveste?

„Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:

 • securitatea în mediul online;
 • asigurarea confidențialității datelor;
 • preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
 • împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
 • interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal”, potrivit textului metodologiei.”, conform documentului.

Care sunt atribuțiile profesorilor?

Cadrele didactice, la fel ca părinții, au atribuții, nu obligații. Astfel, profesorii au următoarele atribuții:

 1. realizează și proiectează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea online;
 2. elaborează, adaptează și selectează resurse educaționale deschise, precum și alte resurse ce pot fi utilizate;
 3. elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al Internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
 4. stabilesc îmbreună cu ceilalți profesori un program optim de predare-învățare-evaluare, astfel încât să evite supraîncărcarea elevilor cu sarcini de lucru;