stihuri arse
stihuri arse
Focul dă pagină cu pagină –
Citește.
Mă privește disprețuitor și crește.
Îmi arde focul cartea preferată,
iar eu privesc și simt lacrimile ce îmi curg pe obraz;
Miroase-a pagini arse și-a versuri de Bacovia
Îmbibate în parfumul meu amar de lemn otrăvit.
Îmi usucă focul, lacrimile mele,
Iar eu îl privesc cum crește mai mare decât mine,
Secundă cu secundă.
M-am resemat. Focul mi-a ars și viața.
Privesc cum fumul mă cuprinde
Și ard și eu.