examenul de bacalaureat
examenul de bacalaureat

Peste 42.700 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2020, care va începe de luni.

Probele scrise de la examenul de bacalaureat se vor desfășura după următorul calendar:

  • 24 august: limba și literatura română; 
  • 25 august: proba obligatorie a profilului;
  • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării; 
  • 27 august: limba și literatura maternă.

Echivalarea competențelor lingvistice și digitale

Va avea loc în zilele de 28 august – 1 septembrie. Comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil.

Afișarea primelor rezultate ale probelor scrise

Va avea loc în data de 2 septembrie și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor din aceeași zi, între orele 14:00 – 20:00.

Contestațiile

Contestațiile pot fi transmise atât în format fizic, cât și electronic. Candidații depun electronic o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială. În cazul elevilor minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, în urma contestațiilor vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie

Rezultatele elevilor vor fi publicate sub anonimat, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare.

Probele scrise încep la ora 9:00, cu o durată de 3 ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Accesul candidaților în săli se va face până la ora 8:30. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor, pot utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la matematică și geografie, candidații vor apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, obiectele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului, conform edupedu.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane sau rucsacuri.

Este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări, dar și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.