Gala Elevului Reprezentant

Gala Elevului Reprezentant: Set a new goal – education for all

"în Texte" by
De trei ani, structura reprezentativă a elevilor din România, Consiliul Național al Elevilor, organizează Gala Elevului Reprezentant. Ideea acestui proiect a pornit în anul 2017, dar prima ediție ce a fost organizată s-a desfășurat în anul 2018. Aflându-se la a treia ediție, motto-ul din anul acesta a fost: „Set a new goal: education for all!”, punându-se accent pe incluziunea școlară. Evenimentul urmărește, prezintă și premiază elevii, profesorii, părinții, mediile școlare incluzive și iniţiativele de impact ale celor care luptă pentru a atenua bullying-ul din şcoli, marginalizarea elevilor cu CES sau a elevilor care provin din medii defavorizate. Anul acesta, în data de 18 iulie 2020, s-a organizat în mediul online, nereușind să se desfășoare la Colegiul Național „Matei Basarab” din București, datorită contextului epidemiologic.
Gala s-a mutat în mediul online, prin intermediul conferințelor de pe Zoom, transmise live pe pagina de Facebook a Consiliului Național al Elevilor. Structura reprezentativă a elevilor a organizat pe lângă festivitatea de premiere propriu-zisă și 4 paneluri dedicate categoriilor ce vor fi premiate:
– Elev implicat în comunitate;
– Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic;
– Profesor de 10;
– Părintele – agent al schimbării;
– Cel mai incluziv mediu școlar;
– Inițiative pentru garantarea accesului la educație.
Panelurile au fost desfășurate în timpul zilei, înainte de decernarea premiilor. Acestea au fost moderate de către membrii Biroului executiv al Consiliului Național al Elevilor, unde au fost invitați membri din juriu pentru fiecare categorie. Gala de premiere a fost prezentată de președintele Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pup, și directorul executiv al World Vision România, Mihaela Nabăr.

Premiile de la ediția a treia a Galei Elevului Reprezentant

Aceastea sunt oferite de către World Vision România, o organizație non-profit ce derulează inițiative și proiecte pentru dezvoltarea mediului educațional și garantarea accesului la educație.
Fiecare categorie a avut parte de doi câștigători, cuprinzând atât mediul urban, cât și mediul rural. Finaliștii evenimentului vor primi o diplomă pentru efortul depus de aceștia în garantarea accesului la educație și dezvoltarea unui mediu incluziv școlar. Câștigătorii de la a treia ediție a Galei Elevului Reprezentant sunt:

Elev implicat în comunitate

Această categorie nu descrie doar elevii ce dețin rezultate excepționale la școală sau participă la olimpiade, ci se referă la elevii ce inspiră și coalizează alți elevi, părinți, profesori, pentru a se implica în activități din comunitatea lor.

Mediul urban: Ioana Gheorghică

Ioana este elevă în clasa a X-a în cadrul Colegiului Național de Arte „George Apostu” din Bacău.
În calitate de voluntar al Asociației pentru Dezvoltare Activă, Ioana s-a implicat pe parcursul ultimului an în procesul de organizare al activităților în aspecte de logistică, crearea de suport grafic pentru facilitatori, organizarea documentelor participanților și preluând din ce în ce mai des rolul de fotograf în timpul activităților. Pasiunea pentru artă a împins-o spre asumarea facilitării atelierelor de desen, handmade și preluării facilitării grafice în activitățile de voluntar, astfel dezvoltându-și în timp reputația de „pictor pe față”. De când a devenit voluntar, aceasta a căutat să-și asume din ce în ce mai multe sarcini. A vrut să atragă noi voluntari care să asigure oportunități de dezvoltare personală pentru tinerii din județul Bacău. De asemenea, aceasta este un model pentru tinerii care vor să ajute comunitatea din care fac parte cu ajutorul pasiunii pentru artele vizuale.

Mediul rural: Dumitrița Aura Mon

Aura este membru activ în cadrul Fundației World Vision România, atât în Consiliul Consultativ al Copiilor din județul Vaslui, cât și în Consiliul Consultativ al Copiilor de la nivel național. Pe parcursul anilor, s-a implicat în activități de voluntariat pentru a veni în sprijinul colegilor săi, în vederea diminuării fenomenului de bullying în școală și în comunitatea sa. Aceasta a mai organizat activități de ecologizare, mese rotunde cu reprezentanți ai autorităților locale și județene. Totodata s-a urmărit și implementarea unui proiect de orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu. Acesta a fost destinat cu precădere celor aflați în clasa a VIII-a care se simțeau demotivați să aplice pentru liceu sau școală profesională.

Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic

Această categorie reprezintă elevii din unitățile de învățământ profesional sau tehnic, care sunt ignorați de către societatea actuală. Trebuie să sprijinim elevii implicați din respectivele unități pentru a crea un mediu mai incluziv.

Mediul urban: Cristina Vaidoș

Cristina este o elevă ce militează pentru respectarea drepturilor și intereselor elevilor, sesizând abuzurile din sistemul de educație. Se implică activ în comunitatea școlară, susținând discuții pe diferite teme. Acestea vizează regulamentul de ordine interioară sau limitarea la educație prin uniformă sau alte măsuri luate de către școală. Aceasta susține puternic integrarea tuturor copiilor în sistemul de educație, pentru ca aceștia să beneficieze de un nivel minim de educație, acest lucru decimând în final nivelul de analfabetism din România.

Mediul rural: Răducu Drăgan

Răducu a parcurs într-un an și jumătate drumul de la „copil care nu merge mai departe la școală” la omul care inspiră majoritatea copiilor din satul Cutuș (comuna Crizbav, județul Brașov) să spună „vrem la școala lui Răducu”. În septembrie 2018, Răducu știa că la finalul clasei a VIII-a încheie socotelile cu școala. A reușit să-și convingă părinții să-l lase să se înscrie la școala profesională. A trecut de testările pentru învățământul profesional dual și acum inspiră alți copii din sat să continue școala. El este acum în clasa a IX-a la Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov, dar ajută în continuare copiii din Crizbav să nu abandoneze școala.

Profesor de 10

Această categorie este despre arhitecții sistemului educațional ce se implică cu patos, pentru a face schimbări în sistemul educațional și pentru a motiva elevii.

Mediul urban: prof. Iulia Hoelzli Sîrbu

Doamna profesor Sîrbu se adaptează rapid la felul în care elevii se comportă în timpul orelor. Aceasta reușește astfel să-i facă curioși și să-i motiveze să învețe. Prin proiectele pe care le coordonează, aceasta a creat un mediu incluziv în cadrul Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare, fiind implicată în proiecte Erasmus+, transfrontaliere pentru elevii vorbitori de limba germană, indiferent de etnie, dar și prin proiectele în care este implicată la nivel național. În cadrul proiectelor participă elevi de diferite etnii, provenind atât din mediul rural cât și din cel urban. Ora alături de doamna profesor este interactivă, discutând despre tema abordată în acea oră. Se folosesc platforme precum Kahoot și se vizionează filme care au legătură cu lecția pe Netflix.

Mediul rural: prof. Elena Neicu

Doamna Elena Neicu, director și profesor de limba engleză în cadrul școlii Coșereni, județul Ialomița, este implicată în proiectul „Școala din valiză” implementat de Fundația World Vision România în școala pe care o conduce. Aceasta a contribuit la producerea unei schimbări în comunitatea sa. A oferit șanse egale tuturor copiilor de a avea acces la digitalizare. De la începutul proiectului și până în prezent, aceasta a reușit să creeze 62 de lecții pe platforma educațională „Școala din valiză” și să susțină peste 200 de ore cu tehnologia. Copiii sunt entuziasmați că pot utiliza tabletele pentru a realiza exerciții interactive, teste, a viziona videoclipuri și prezentări PowerPoint.

Părintele – agent al schimbării

Această categorie este despre beneficiarii indirecți, ce contribuie constant la educarea copiilor. Datorită unui număr mic de nominalizări, câștigătoarea acestei categorii este Liana Suciu. Doamna Suciu este un părinte ideal, implicat în viața Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă”, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Aceasta participă activ la toate activitățile instituției, dar este și inițiatorul multor activități cultural-artistice și este permanent alături de elevi și profesori pentru un învățământ de calitate, incluziv și performant. Încurajează pe cei pasionați de folclor să participe la dansuri sau la canto, îi sprijină moral și material, dacă este cazul.

Cel mai incluziv mediu școlar

Fiind pentru prima dată această categorie, aceasta recunoaște eforturile și premiază unitățile de învățământ preuniversitar unde se face educație incluzivă de calitate.

Mediul urban: Școala Gimnazială Specială „Sf. Nicolae”

Școala Gimnazială Specială „Sf. Nicolae” a fost prima școală specială care a inițiat proiectul legislativ în ceea ce privește incluziunea. A fost și prima școală care a ,,deschis” drumul spre integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Sunt cei mai mulți copii integrați din tot Bucureștiul. Se lucrează permanent la tot ceea ce ține de sprijinul copiilor cu CES. Colaborarea cu cadrele didactice din școlile de masă este foarte buna, dar și cu ONG-uri, Primărie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Unitatea școlară desfășoară două proiecte Programul Operațional Capital Uman (POCU), ambele având ca obiectiv prevenirea abandonului școlar al elevilor din școlile de masă, din medii defavorizate, cu situații materiale precare. Copiii beneficiază de after school gratuit, activități de dezvoltare personală și extracurriculare, rechizite, haine și masă gratuită, zilnic. Se organizează excursii și tabere gratuite. Școala Gimnazială Specială „Sf. Nicolae” din sectorul 4, București, sprijină incluziunea, asigurând resurse umane, logistice, dar și suport psihologic.

Mediul rural: Școala Gimnazială Viișoara

Școala Gimnazială Viișoara este o unitate de învățământ situată în mediul rural (comuna Viișoara, județul Cluj) compusă din Școala Gimnazială Viișoara (personalitate juridică) și Școala primară Urca (structură). Este o unitate de educație cu predare bilingvă, limbile de predare fiind limba română și limba maghiară. Elevii de etnie romă din ciclu primar studiază limba română. Școala are următoarele grupuri etnice: români (48,78%), romi (37,12%) și maghiari (11,66%). Un procent semnificativ de aproximativ 43% reprezintă copiii ce provin din medii sociale vulnerabile: familii monoparentale, familii cu un nivel educațional extrem de precar și cu venituri extrem de reduse, părinți plecați la muncă în străinătate, etc. Această școală este un exemplu de urmat, deoarece se face educație incluzivă de calitate.

Inițiative pentru garantarea accesului la educație

La această categorie vorbim despre inițiatorii de proiecte, activiștii, voluntarii, ce își dedică timpul și energia pentru educație. Proiectul câștigător este „Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”. Coordonatorul proiectului este Asociația INCEPTUS România, iar Școala Gimnazială Viișoara este unul unul dintre beneficiari. Obiectivul general al proiectului reprezintă diversificarea măsurilor de prevenție pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor cu risc educațional crescut și susținerea cadrelor didactice și a părinților prin furnizarea de cursuri de formare și respectiv organizarea școlii părinților.
„Aflată la a treia ediție, Gala Consiliului Național al Elevilor s-a mutat, în acest an, în spațiul digital. Consider acest aspect drept o oportunitate de a ne adresa publicului larg în vederea promovării exemplelor de bună practică din școală românească: elevi, profesori, părinți, dar și comunități școlare, inițiative pentru garantarea accesului la educație. Tema din acest an, Set a new goal: education for all! este în acord cu mandatul în dimensiunea sa educațională: în ultimul an ne-am orientat eforturile spre demersuri privind educația de calitate pentru toți, precum garantarea gratuității pentru transportul elevilor și asigurarea dispozitivelor electronice pentru fiecare elev.
Gala nu a reprezentat o simplă decernare a premiilor, întrucât am organizat 4 paneluri unde am purtat discuții cu sens despre educație, despre prezent și perspective, având alături de noi invitați din mediul nonguvernamental și din comunități școlare din întreaga țară. Credem în egalitatea de șanse, tocmai de aceea am decis, alături de partenerii noștri, World Vision România (cărora le mulțumesc, pe această cale), să oferim două premii la fiecare categorie. Unul va merge în mediul urban, iar unul în mediul rural.” , a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pup.

Eu sunt Petre și am 16 ani. Sunt elev la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, clasa a X-a. Cunoscându-mi drepturile și obligațiile ca elev, sunt implicat în domeniul reprezentării elevilor. Motto-ul meu este: „Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.” (Pablo Picasso)

Lasă un răspuns

"Ultimele de la POV21"

aș vrea

aș vrea…

,,aș vrea să îți pot fi val să te-nec în fericire...''
Derulează înapoi