Comisia Europeană
Comisia Europeană

Comisia Europeană cere României să implementeze adecvat Regulamentul UE privind exploatarea lemnului (Reglementarea UE 995/2010) care interzice producerea şi plasarea pe piaţa UE a produselor fabricate din buşteni recoltaţi ilegal, conform unui comunicat de presă al Executivului comunitar.

Autorităţile nu au reuşit verificarea eficienta a tuturor operatorilor, şi nici aplicarea sancţiunilor care se impun, conform romaniatv.

Datorită existenței unor lipsuri cu privire la legislaţia naţională, autorităţile nu pot controla cantităţile imense de buşteni tăiați în mod ilegal.

Comisia Europeană a aflat faptul că, autorităţile române sunt resposabile atât de gestionarea pădurilor, cât și de tăierile autorizate.

Autoritățile române nu s-au gândit la impactul pe care îl pot avea defrișările masive asupra habitatelor protejate.

Pe lângă faptul că autoritățile nu pot controla lemnul tăiat ilegal, publicul nu poate avea acces la informaţiile legate gestionarea pădurilor.

După o analiză detaliată a argumentelor trimise de România, Comisia Europeană a transmis un aviz motivat, adică, dacă România nu va acţiona în termen de o lună, CE ar putea trimite cauza la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE),

Comisia îndeamnă insistent România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (Regulamentul (UE) nr. 995/2010), care interzice producerea și introducerea pe piața UE a produselor obținute din bușteni recoltați în mod ilegal.

Autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal.
În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva privind habitatele și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu.

De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Comisia a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările“, transmite Comisia Europeană!