România nu mai poate adera la moneda euro, astăzi oferindu-se un răspuns din partea Comisiei Europene în Raportul de Convergență. România nu îndeplinește nici măcar un singur criteriu din cele cinci obligatorii!

Din cele cinci criterii, patru sunt de natură economică, iar unul de natură legislativă. Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia sunt țările din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro.

Criteriile economice de convergență:

Primul criteriu: stabilirea prețurilor

Rata inflației să nu fie mai mică de 1,5% decât a primelor trei state care înregistrează cele mai bune rezultate.

Al doilea criteriu: finanțe publice solide și sustenabile

Acest criteriu se referă la faptul că deficitul bugetar nu poate fi mai mare decât 3 % din PIB, iar datoria publică nu poate fi mai mare decât 60 % din PIB.

Al treilea criteriu: stabilitatea cursului de schimb

Statul care candidează trebuie să participe la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel puţin 2 ani fără devieri semnificative de la cursul central ERM II şi fără o devalorizare a cursului central bilateral al propriei monede în raport cu euro în aceeaşi perioadă.

Al patrulea criteriu: ratele dobânzii pe termen lung

Nu ar trebui să fie mai mari de 2 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care înregistrează cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a preţurilor.

Criteriul legislativ se referă la faptul că statul care aderă la zona euro trebuie totodată să se asigure că legislaţia şi normele lor naţionale prevăd independenţa băncilor lor centrale naţionale şi că statutele acestora respectă dispoziţiile tratatelor şi sunt compatibile cu statutul Băncii Centrale Europene (BCE) şi cu cel al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).