COVID-19 la locul de muncă?

Care sunt măsurile pentru prevenirea contaminării cu COVID-19 la locul de muncă?

"în Știri" by

Dacă ne-am lămurit cu restricțiile care au în vedere spațiul public și ieșirile, care sunt măsurile pentru prevenirea contaminării cu COVID-19 la locul de muncă? 

În principal, noile reguli fac referire atât la angajator cât și la angajat. S-a pus la dispoziția acestora ghidul de revenire la muncă în criterii de siguranță, obligația de dezinfectare , purtarea de măști și termometrizarea, în perioada stării de alertă.

Ordinul emis aduce în prim plan noțiuni importante ce trebuie respectate de către toate societățile comerciale care au contracte active ce sunt înregistrate la inspecția muncii. 

Printre cele mai importante obligații se enumeră: 

 1. a) Reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu, etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-Cov2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor.
 2. b) Stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS CoV – 2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu –care poate rămâne o prioritate.
 3. c) Informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: – menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; – menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; – evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate; – menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua IMEDIAT igiena mâinilor. 
 4. d) asigură culoare specială de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă.
 5. e) limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone; p) stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției.
 6. f) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție; r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului.
 7. g) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă.
 8. h) interzice accesul în unitate a persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV – 2.
Aceste reguli au fost impuse ca rezolvare directă pentru oprirea virusului și siguranța fiecărei persoane în parte, acestea putând fi respectate și în afara programului de lucru.  

Din ghidul pentru revenirea la muncă în condiții de urgență, cele mai importante măsuri pentru angajator sunt:

 1. A) Afișează , la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS C o V – 2.
 2. B) Achiziționează instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajaților la începerea programului de lucru și de câte ori este necesar pe parcursul programului.
 3. C) stabilește consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.
 4. D) Asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsuri preventive prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2.
 5. E) Amenajează spațiul de lucru (birouri), astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere și montarea, acolo unde este posibil, a unor separatoare de plastic între birouri.

Iar pentru angajat:

Sosește la locul de muncă, potrivit orarului stabilit împreună cu angajatorul;  

I se verifică temperatura la intrarea în clădire; 

 Își spălă și dezinfectează mâinile;  

 Își schimbă echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou; 

Aerisește constant încăperea în care își desfășoară activitatea; 

Dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

Identifică și folosește culoarel e de circulație asigurate de către angajator; 

Evită staționarea în spațiile comune; 

Participă la ședințe, cu prioritate prin intermediul mijloacelor electronice, iar când se solicită prezența fizică, menține distanța de minimum 1,5 metri față de alt participant; 

Încheie programul de lucru conform orarului stabilit cu angajatorul. 

Importanța acestor reguli facilitează o mai bună organizare și activitate în parametrii normali. Pentru mimarea unei stări de normalitate, responsabilitatea trebuie să se regăseacă la fiecare dintre noi.  

Autor: Vatamanu Iulian

Lasă un răspuns

"Ultimele de la POV21"

Derulează înapoi