Probele de competențe
Probele de competențe

Probele de competențe de la BAC sunt anulate!  Competențele lingvistice şi digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 vor fi echivalate cu mediile din liceu sau recunoscute conform metodologiei elaborate prin ordin al ministrului Educaţiei.

„Pentru anul şcolar 2019 – 2020, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, afirmă Ministerul Educației.