Facultatea de Drept din Cluj
Facultatea de Drept din Cluj

Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj a decis în data de 8 mai să își schimbe metoda de admitere pentru anul 2020-2021.

În cadrul acestei facultăți se va organiza un concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere:

Criterii de selecție pentru absolvenții de liceu: 

-Media generală de la examenul de Bacalaureat

Criterii de departajare  pentru absolvenții de liceu:

a. Nota la examenul scris de limba și literatura română obținută la examenul de Bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale premii ( I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale și cei care au obținut premiul I la olimpiadele școlare naționale, au șansa să ia admiterea cu nota 10. Facultatea le va recunoaște această notă ca fiind cea obținută la examenul de maturitate.