Turnul Babel
Turnul Babel

Șinar

Lasă-mă să suflu-a mea cometă
ce arde peste ziua voastră oarbă
și-atunci, pe pânza de păcate
mă vei destăinui de ape seci
cu glas din cer, rostit în tină
iar eu mă voi supune ție
și voi supune alții glasului tău drept
în drumul meu, urmând poteca soarelui
ciopli-vom aidoma pe stânci
stele căzătoare, lăsate de izbeliște
Și n-ar urca, nici la strigarea tatălui
mama chemându-ne aproape
unde umbrele se pierd în timp
iar timpul se răsfiră nouă-n veci.

Babel

Din pivniță se-nalț-acum afară
roza cea dintâi printre nisipuri
c-un baston de foc sculptată-n chip
și nori de lacrimi sub soarele feroce
fuzionând sub glasul anamnezic
ce se-abate peste bălțile funingine
suflând întors, nici ecoul nu revine
și se preface-n petalele crescende
orbindu-ne de-a lor penumbră
stropi tăioși apăsător apleacă matca
iar cadența e acum un picur gol
în fața oceanului pangetic
ce răsare tânăr spre riduri de scăpare
coboară-mă-n adâncurile tale
să fiu doar o verigă ce renaște
dar nu din lanțul tău, ci din al nostru.

Amurgul

Privește-acum în palmele de tuci
spre cioburile-ți ventriculare
cum crapă și soarele-n fotoni
iar tu le-așezi ‘n-oglinda oarecare?
De-ar fi să mă robesc în pulberi
să nu m-acoperi cu nămol lezant
ci lasă-mă să-nvălui de scântei
roza ce se întețește nouă
din gurile neantului sider
iar refracțiile din lumea ta obscură
să-și poarte-același cer sub umeri.
Peste cer se-abate-o spadă ștearsă
deschizând amurgul sângeriu
ce-și înfige colții-n balta columnară
nu se mai reflect-acum astral
în oglinda sa difuză
și nu mai sunt un eu primordial
ci doar un tu, fără urme de sclipiri
în tot acest deșert vasotoxin
iar tu erai un strop dintr-un ocean
acum suntem în valul tău un picur
spart de monturile-ți adiacente
și purtat prin palmele arzânde
în ciob perfect lipsit de pulberi
și imperfect în oglinda primă…
Chiar și-acum ne mai privim în ceață
cu suflul nostru prea letargic
de nici glodul stors nu-ți va răspunde
iar tu, cu lama din amurg închis
nu poți să ne mai spargi o dată?