Un agramatism extrem de frecvent în limba română este folosirea pseudogrupării ca și cu sensul de ca, precum. Pentru a evita o posibilă cacofonie sau, alteori, pur și simplu pentru că  „li se pare că un simplu «ca» e insuficient şi trădează o anumită sărăcie de vocabular şi de mijloace de exprimare” (Radu Paraschivescu), vorbitorii –unii chiar din sfere „înalte”– apelează, în ultima vreme din ce în ce mai mult, la ca și.

Cacofonia

În primul rând, trebuie să amintim un aspect extrem de important, la care puțini vorbitori de limbă română ajung, din motive care, mai mult sau mai puțin, sunt scuzabile: cacofonia nu reprezintă o greșeală gramaticală în limba română. Dacă totuși se dorește a fi evitată, deoarece nu sună foarte bine sau indică o notă de aparentă incultură, se poate înlocui cu forme sinonimice ca în calitate de, pe post de sau drept sau prin schimbări de topică. Stăm vehement împotriva virgulei  dintre ca și termenul din dreapta, atât în scris, cât și exprimarea ei în vorbire, aceasta din urmă reprezentând o anomalie unică și inexplicabilă în limba română.

Poziția oficialilor și disocierea cazurilor

Așa cum observă și Gligor Gruiță în Gramatică normativă, autoarele DOOM2 iau o poziție fermă împotriva întrebuințării excesive a lui „ca și”, folosind verbul „a condamna”, arătând astfel severitatea problemei: „Dicționarul apelează la un termen de respingere foarte sever, condamnă. De obicei recurge la formulări mai blânde («nu acceptă», «nu recomandă») (…): «Norma literară condamnă» folosirea lui ca și (sau a lui ca, virgulă și) în loc de ca, pentru evitarea cacofoniei (și cu atât mai mult când acest pericol nu există) în construcții de tipul ca și consilier…(pag XCI)» (Gruiță 2009:162). Exemplificând cazurile posibile, amintim:

  1. Domnul acesta nu a făcut nimic ca și consulier. Corect: Domnul acesta nu a făcut nimic ca consilier./Domnul acesta nu a făcut nimic în calitate de consilier.
  2. Ca și calmant, vă recomand Paracetamol. Corect: Ca calmant, vă recomand Paracetamol./Pe post de calmant, vă recomand Paracetamol.
  3. Inundațiile din Moldova au avut ca și cauză defrișările masive. Corect: Inundațiile din Moldova au avut ca cauză defrișările masive./Inundațiile din Moldova au avut drept cauză defrișările masive.

În al doilea rând, se distinge cazul în care ca are sensul de la fel ca. În această circumstanță, se poate folosi structura ca și, aceasta devenind o locuțiune adverbială, prepozițională sau conjuncțională, după cum urmează:

  1. Te-am tratat mereu ca și pe sora ta. (locuțiune adverbială)
  2. Dan a fost mereu la fel de darnic ca și tatăl său. (locuțiune prepozițională)
  3. Ca și Uranus, Jupiter este o planetă compusă din gaze. (locuțiune conjuncțională)

Concluzia și sfatul meu

Astfel, tot ce a fost dificil de înțeles devine ușor. Nu deveniți vânători de cacofonii, greșindu-vă limba! Evitați-le, dacă totuși nu le doriți deloc, folosind sinonime corecte sau refrazând. Un cetățean român are obligația morală de a vorbi limba română într-un mod perfect, racordat la normal literară în vigoare. Orice faceți, nu uitați: ca și îl spunem doar când înseamnă la fel ca. Hai, că nu e greu!