Forma unui text:
În funcție de raportul realitate – ficțiune textul poate fi:
 • Literar (complet sau aproape complet ficțiune);
 • Nonliterar (complet sau aproape complet realități obiective);
 • De frontieră (memorialistic).
În funcție de structură :
 • Narativ (prezența unui număr mare de verbe);
 • Descriptiv (prezența perechilor de tip substantiv + adjectiv);
 • Argumentativ (prezența conectorilor și a structurii specifice);
 • Epistolar (prezența formulelor de adresare, respectiv încheiere specifice);
 • Injonctiv
În funcție de scopul comunicării:
 • Informativ;
 • Educativ;
 • Confesiv (jurnal, memorii);
 • Persuasiv (de convingere, eseu argumentativ),
 • Comercial (reclame, advertoriale)
În funcție de stilul funcțional:
 • Beletristic;
 • Științific;
 • Publicistic;
 • Oficial – Administrativ;
Textul Nonliterar:

Scopuri posibile: Educativ sau Informativ

Stiluri posibile:

 1. Științific: cuprinde articole științifice și lucrări de specialitate scrise de persoane creditabile în domeniul științific.
 • Transmite informații utilizate pe baza unor raționamente logice, deductive și argumentate;
 • Prezintă o abundență de neologisme și de termeni specifici ariilor de studiu;
 • Lipsesc complet figurile de stil.
 1. Oficial – Administrativ: cuprinde lucrări ce țin de domeniul legislativ (articole de lege, Constituția, Codul Penal etc.)
 • Enunțuri cu formă impersonală;
 • Clișee formale ce țin de domeniul legislaturii (alineat, articol, conform);
 • Se folosește limbaj de specialitate.
 1. Publicistic (Jurnalistic):
 • Se întâlnesc termeni specifici mai multor domenii;
 • Discurs persuasiv bazat pe argumente care fie vizează rațiunea, fie afectivitatea;
 • LIMBAJ PREDOMINANT SIMPLU, ACCESIBIL ȘI ACTUAL;
 • Îmbinarea limbii literare cu formulări tipice limbajului cotidian;
 • Conține informații economice, politice și sociale.
 1.  Colocvial: cuprinde situațiile de comunicare ce fac parte din sfera relațiilor de familie.
 • Are o mare încărcătură afectivă;
 • Regulile gramaticale pot fi și sunt încălcate;
 • Pot fi folosite regionalisme, arhaisme, respectiv elemente de argou sau jargon;
 • Utilizarea diminutivelor și a augmentativelor;
 • Simplitate, degajare și naturalețe în exprimare.
Textul Literar:

Scopuri posibile: Poezie, proză sau operă dramatică

 • Abundența figurilor de stil;
 • Cuvintele sunt utilizate cu funcția lor conotativă;
 • Autorul își ia o mare libertate de la normele limbii literare
 • Prezența arhaismelor, regionalismelor, termenilor de specialitate, precum și a jargonului, toate SIMULTAN;
 • O mare complexitate datorată diversității speciilor literare.
Probleme și la scris? Click aici și asigură-te că iei bacul cu brio!
Textul Memorialistic:

Scopuri posibile: memorii, jurnale, amintiri, autobiografii, corespondență literară

 • Caracter individualizat al stilului;
 • Figurile de stil sunt prezente;
 • Normele limbii literare nu sunt respectate întru-totul;
 • Elemente specifice (data scrierii unei scrisori, autorul acesteia, etc.);
 • Încărcătură emoțională considerabilă (însă nu e întotdeauna relevantă);
 • Cuvintele sunt folosite atât cu funcția lor denotativă, cât și cea conotativă.