părul ei mirosea a blândețe,
a poezie risipită în vânt,
dintr-un cuvânt
i-aş fi spus
că mai avem timp.

pe buze fumul se pierde,
coboară şi urcă
neliniștit.
mai tristă pe bancă,
mai fericită noaptea
pe pat,
se lasă să fie,
prin ea
un suflet şters-colorat.

de pe paletă
culoare fiind se stinge,
uitată,
pe un perete
uscat și ignit.

cu multă iubire,
ca într-o noapte înstelată,
pe foaie culoarea, cuvântul,
într-una se fac.
de pe o ață pe alta,
Fata răsuflă,
privind magia
prin gura de ac.

 

-Silviu Balea