Participanți:

Moderatori – Denisa Lorena Epure, Cătălin Cornea;

Concurenți:

Echipa roșie –  clasa a X-a F, C.N ,,Andrei Mureșanu” Bistrița.

Echipa albastră –  clasa a X-a F, C.N ,,Liviu Rebreanu” Bistrița.

 

https://youtu.be/OyzoANXOZ6Y