Ștefan Viorel – profesor universitar doctor, publicist, editor și cercetător

"în Texte" by

Încă din timpul Monarhului Carol al II-lea, personalități valoroase prezentului nostru au luat naștere. Ștefan Viorel, născut la Ilva-Mică în 29 aprilie 1939, ajunge să fie astăzi unul dintre cei mai recunoscuți profesori universitari.

Acesta începe școala primară (respectiv clasa I și a II-a) în comuna Satul Nou, din cauza pagubelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar se întoarce înapoi în satul natal și își va continua studiile până pe clasa a VII-a. Urmează să fie elev la liceul Școala Medie Nr. 1” din Năsăud, actualul Colegiu Național „George Coșbuc”. A dat examenul de admitere la Facultatea de Biologie-Geografie din cadrul Universității Victor Babeș (actuala Universitate Babeș-Bolyai), secția Geologie. În anul 1963 a fost repartizat în calitate de cercetător la Institutul de Cercetări Biologice al Academiei Române unde a avansat pe parcursul anilor de la Cercetător Stagiar la Cercetător de gradul I.

În anul 1974 obține titlul de Doctor în Biologie și în anul 1971, printr-un concurs, primește o bursă la Universitatea din Copenhaga (Danemarca), dar pleacă numai în 1974-1975 și s-a specializat în ecologie și histochimie. Lucrarea de specializare a fost publicată în revista internațională Pedobiologia a Societății Internaționale de Știința Solului, care apare la Berlin. În anul 1992 a fost solicitat de rectorul Universității din Oradea pentru a pune bazele Secției Biologie din cadrul Facultății de Științe. Din anul universitar 1997-1998 este numit conferențiar și lucrează ca profesor universitar la Cursul de Zoologia nevertebratelor și vertebratelor. A fost solicitat să vină la Facultatea de Sport, la specializarea Kinetoterapie în anul 2000-2001, predând disciplinele: Biologia celulară și moleculară, Biochime și Imunologie.

Domnul Ștefan Viorel și-a materializat munca în cinci cărți tipărite, dintre care una la Universitatea Ferrara din Italia. A scris cinci cursuri universitare și 97 de lucrări științifice publicate, dintre care 28 au apărut în reviste de specialitate, susținute la congrese internaționale. În plus, a participat la 45 de manifestări științifice naționale și a susținut 72 de comunicări științifice, a mai participat la 17 congrese internaționale în Belgia, Danemarca, Suedia, Lichenschtein, Ungaria, Republica Moldova, Franța, Islanda, Elveția, Olanda, Italia… A redactat 102 rapoarte științifice și este membru a mai multor societăți științifice și asociații profesionale, a fost redactor-șef al revistei ,,Analele Universității din Oradeaîn perioada 1993-2004.

Profesorul universitar doctor Ștefan Viorel a realizat o activitate științifică extraordinară și valoroasă comunității noastre, a coordonat lucrări de licență, masterat și de doctorat. A avut o contribuție semnificativă în renumele țării noastre. Dar din păcate e puțin cunoscut pe Plaiurile Năsăudene“, mai ales de satul natal.

 

Anca Nechiti

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*