Fondul școlii/clasei, nesfârșita poveste a banilor pe care trebuie să îi dăm noi, elevii, anual pentru … a, da, chiar! Pentru ce?
Cu siguranță ați auzit povești de genul : ,,Dacă până mâine nu aduci banii, te ascult!”, ,,Banii până mâine sau nota scăzută la purtare!” sau ,,De unde vreți cretă și hârtie?! “. Dar dacă întrebăm ce se întâmplă cu banii, nimeni nu zice nimic, în afara faptului că se cumpără cretă și hârtie.
Dacă sunt aproximativ 800 de elevi într-o școală, înmulțind cu 30 lei pe an, sunt 24.000 lei, dar stați… învățământul nu era gratuit?
**Conform Legii Educației Naționale 1/2011, Art. 9, alin. (3), ,,Învățământul de stat este gratuit.”
Totodată, în Codul de etică pentru învățământul preuniversitar este stipulat în Art. 5, litera b2) faptul că sunt interzise ,,solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabilii de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea”.
Aceste fabule ar trebui să înceteze, tocmai de aceea și Consiliul Județean al Elevilor Bistrița-Năsăud militează pentru scoaterea așa numitului ,,fond al clasei/fond al școlii” din unitățile de învățământ din județul nostru!

Mai jos poți completa un formular, pentru a ajuta la conturarea unei idei generale asupra acestor practici prezente în județul nostru.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8dTq0PEe5wmEiJCFYcxohCHlLxcojYst6b7QXbsZjAUonA/viewform