Plânge timpul.
Fiecare lacrimă
Slujindu-ți prezența.
Trece ora.
Viitorul plăsmuindu-ți ființa.
Mă prind de orologiu
În zadar mai bate ceasul.
Zilele de ieri
Îmi confirmă
Neputința-mi
De a-ți marca într-un reper
Efigia.
Tu ești atemporal.
Tu-mi deții suflul.