Evoluția ființei umane se construiește pe baza a două premise absolute: autocunoașterea noastră spirituală și înaintarea intelectuală în ierarhia propriei conștiințe. De-a lungul timpului, omul a devenit din ce în ce mai preocupat să își cunoască cele mai îndepărtate orizonturi, să își clădească un arbore genealogic de la primele sale origini, pentru ca, după implementarea acestor cunoștințe eterogene, să își permită să aibă propria sa interpretare a adevărului obiectiv, să-și recunoască, după o complexă pliroforie, subiectivismul și să îl dezbată cu propria sa rațiune. Dar ce rost ar avea dezrobirea de gândirea comună, obștească, dacă aceasta ar rămâne o teorie în mintea unui singur om, o taină nespusă, o formă de adevăr, timid închegată în sufletul ființei care l-a deslușit? Prin puterea sinelui și a socialului, omul a ales să creeze ideologii și să își metamorfozeze gândurile și trăirile prin scris, prin împietrirea unui moment din istorie în ceva palpabil, prin nașterea manuscriselor și apoi, prin tipărirea cărților.

Într-o oarecare ordine de idei, încadrarea ființei umane în diferite tipologii, complexitatea rațională a contemporaneității, și-a format împărăția pe pământul cercetat cu milioane de ani în urmă, prin lecturarea operelor antice, istorice, clasice, științifice și multe altele. Prin cărți, avem posibilitatea de a lua legătura cu alte civilizații din trecutul nostru, cu toate evenimentele care au subsumat în imaginea prezentului nostru infailibil. Prin citirea sentimentelor transpuse în cuvinte, în interiorul nostru se dezvoltă nu doar dorința de a fi noi înșine încercați de astfel de stări, ci și puternica empatie cu semenii noștri, aura duhului nostru mărindu-și influența asupra gândirii noastre, noidevenind tot mai umani și mai împăciuitori în anumite aspecte ale vieții noastre. Desigur, o carte nu este obligatoriu să aibă un impact pozitiv asupra unei mase foarte mari de oameni, aceasta poate forma și o sumă de controverse, conflicte ușoare și chiar conflicte politice, viața autorului fiind pusă în pericol. Acest gen de consecință a fost întâlnit cel mai frecvent în perioada colectivismului, când o ideologie și-a pus amprenta atât de puternic asupra unui grup de oameni, încât alte mii de vieți au fost nimicite, din cauza unui alt punct de vedere asupra problemei, rațiuni și minți strălucite fiind distruse. Cărțile sunt mecanisme directe către formarea completă a individului, către clădirea unei civilizații și a unei conștiințe istorice.

Totodată, viețile oamenilor și ilustrarea lor în ficțiune, autobiografiile și jurnalele au avut efecte revoluționare mondiale, conducând chiar la schimbarea unor percepții umane și la nașterea spiritului critic, definind balanța bine-rău, corect-greșit. Realitatea și ficțiunea sunt într-o permanentă relație de simbioză. După cum afirmă Umberto Eco : „Lumile narative sunt parazite ale lumii reale”, ideile transpuse în cărți fiind inspirate din viața de zi cu zi a autorului și fiind festonate, apoi, în scriere, cu amprenta sa proprie, cu gândirea sa subiectivă, pentru un rezultat original și o nouă formă de adevăr conturat. După părerea mea, și realitatea se inspiră din anumite scrieri, pentru evitarea unor viitoare conflicte, precum cele prezentate mai sus. Acest schimb intermediar dintre realitatea obiectivă și realitatea relativă a fiecărei ființe umane este un protocol substanțial, de care omenirea are indescriptibilă nevoie.

Așadar, cartea este pentru o ființă socială un aspect vital, un izvor de perfecțiune și autocunoaștere nesfârșit curgător, în care se țes, cu trecerea generațiilor, noi ideologii, felurite trăiri individuale, înfrumusețând și completând marele tezaur al culturii umane.

 

 

Articolul precedentDeznodământ
Articolul următorDoleanțe carnale
Mara Muntean are 18 ani, este elevă la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Se îndepărtează de prezent și realitate prin versuri, dar observă și critică contemporanul prin proză. Se consideră o estetă, este într-o fugă continuă după absolut și după chintesența sufletului. Viitorul îi este străin, dar speră că va ajunge să aibă o meserie care să se bazeze pe exprimarea frumoasă.